Denizli Hükümet Konağı

Denizli Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi Ve
Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması için hazırlanan katılım paftalarından örnekler
 

2009 Denizli Belediye Başkanlığı mimari, yarışmalar