Fırın Konsept

de PANEX firması için çalışılan unlu mamuller konsept mağazası
tasarım projesinden örnek paftalar
 

2006 de PANEX içmimari