TheLifeco sağlık merkezi

TheLifeco tarafından Arizona eyaletinin Alternatif tıp ve sağlık merkezleri ile tanınan
Phoenix şehrinde kurulması düşünülen sağlık merkezi binası için hazırladığımız
iç mimari tasarım paftalarından örnekler
 

2011 theLifeco içmimari www.thelifeco.com