S H U ° MimarlIkofisi,

2014 yılında Mimar Suzan BULUR ve Mimar Özgür Kerem BULUR ortaklığı ile kurulmuş olan bir yapı tasarım ve üretim firmasıdır.

Firma deneyimli kadrosu ile pek çok farklı fonksiyon örgütlenmelerine ve ölçeklere sahip yapı/yapı alanları için tasarım süreçlerini yönetmekte ve saha iş akışlarını koordine etmektedir.

S H U°MimarlIkofisi’nin yapı alanında verdiği hizmetler; projelendirme, proje yönetimi ve saha iş akışı yönetimi gibi üç
ana başlık halinde sıralanabilir.

Projelendirme hizmetleri,

Tasarım projelerinin oluşturulması sürecine ilişkin hizmetlerdir. Ön tasarım projeleri, sunum taslak paftaları ve
malzeme şablonlarının hazırlanmasından başlayarak müşteri koordinasyonlu olarak yürütülen ve kesin projeler,
uygulama projeleri ve dökümanlarının oluşturulması gibi iş akışı parçalarını içerir.

Proje yönetimi hizmetleri,

mimari proje çalışmalarının sahada uygulanması sürecinde gerekli mimari danışmanlık, denetim
ve organizasyon işlerini içerir.

İnşaat hizmetleri ise,

küçük ölçekli binalar, iç mekanlar, peyzaj ve rekreasyon alanlarının inşaası ile ilgili taahüt hizmetleridir.