GOP Belediyesi Hizmet Binası Ana giriş Holü

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Binası ana giriş holünde planlanan yenileme çalışmaları için hazırlamış olduğumuz iç mimari tasarım projesi paftalarından örnekler
 

Aralık 2014 Gaziosmanpaşa Belediyesi içmimari