Otel Konsept

Kırklareli ilinde gerçekleştirilmesi düşünülen bir otel binası için
çalışılan iç mimari tasarım paftalarından örnekler
 

2008 ... içmimari